Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty
Telefón: 0908 340 286
E-mail: info@ladyland.sk

Fakturačná adresa
LadyLand s.r.o.
Nižný Orlík 8
09011 Vyšný Orlík

IČO: 53074785
DIČ: 2121260009

Nie je platca DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: sro, vložka číslo: 40325/P.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár