Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty
Telefón: 0908 340 286
E-mail: info@ladyland.sk

Fakturačná adresa
Slávka Polačeková, LadyLand
Nižný Orlík 8
09011 Vyšný Orlík

IČO: 51194180
DIČ: 1045987624

Nie je platca DPH.
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Svidník,
číslo živnostenského registra: 780-10052.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár